D3

Kumi Nakamura nakamura
Lim Jeongwoo jeongwoolim

D2

Junko Itoujunko

M2

Kosuke Sakamoto sakamoto
Yuki Shono shono
Takaaki Yasui yasui

M1

Shoken Ohshiro ohshiro
Daiki Kawamori kawamori
Shota Kinbara kinbara
Ryosuke Kobayashi kobayashi
Yuki Shigyo shigyo
Teppei Tsutsumi tsutsumi
Yuki Hirose hirose
Daisuke Matsuzaki matsuzaki

Exchange Student

Itai Ktalav itai

B4

Kazuhiro Kamada kamada
Hiroki Kamiyoshikawa kamiyo
Naoki Hamasaki honda
Junki Honda honda
Yuto Mori honda

OB and OG are here.